รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว   ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055496004
Email : hatsongkhwae@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :