เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

JPEG Image ประกาศนโยบายการงดรับของขวัญ ปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.14 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.93 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.92 KB