ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 2 บ้านหาดสองแคว   ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 055496004
Email : hatsongkhwae@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน