ข้อมูลติดต่อ


โรงเรียนบ้านหาดสองแคว


ที่อยู่ 84/1 หมู่ 2 ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัสไปรษณีย์ 53140

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้  055-496004, 0635256161 (ผอ.)


E - Mail : hatsongkhwae@gmail.com

เว็บไซต์ 
http://www.bhkschool.ac.th/